Pay Per Request

Om ni idag får era affärer genom inkommande förfrågningar så är detta koncept för er. Med detta upplägg sköter vi säljprocessen hela vägen från prospektering till att företag som ni vill jobba med ber om en skarp förfrågan på ett ett specifikt projekt. Genom att presentera ert företag och erbjudande för rätt beslutsfattare på rätt bolag när de letar efter en leverantör säkerställer vi att våra kunder får räkna på aktuella projekt och/eller uppdrag.

Vad vi levererar – Request For Proposal (RFP)

Det vill levererar kallas för Request for proposal (RFP) och är ett förfrågningsunderlag som används vid upphandlingar. Det kan vara svårt att dels bli inbjuden till privata upphandlingar, men även att bli tillfrågad om att inkomma med förslag, och det är här vi kommer in. Vi säkerställer att våra kunder får en förfrågan genom en ”RFP”, där prospektet beskriver krav och prioriteringar mer i detalj. Således får våra kunder all den information som behövs för att de som potentiell leverantör ska kunna ta fram skarpa offerter samt detaljerad lösningsbeskrivning och implementeringsplaner.

Hur vi levererar

Traditionella bolag som arbetar primärt med inkommande förfrågningar arbetar ofta reaktivt. Detta präglar särskilda branscher mer än andra då man helt enkelt inte har behövt arbeta med uppsökande försäljning under en längre tid. Genom att då börja arbeta proaktivt och med uppsökande försäljning i dessa branscher finns det mycket att hämta med en partner som Webshark. Det handlar primärt om att vi använder modern teknik för att nå rätt beslutsfattare på rätt bolag i privat sektor som planerar projekt. Vi har även märkt att våra kunders konkurrenter vanligtvis inte arbetar med uppsökande försäljning i samma utsträckning, vilket ofta leder till att våra kunder plockar marknadsandelar.

1. Målgruppsidentifiering och targeting

Vi börjar med att definiera våra kunders ideala kundprofil, vilket bland annat innefattar vilka branscher och beslutsfattare som passar våra kunders affär. Vi kartlägger sedan de specifika bolagen och beslutsfattarna som ni vill nå ut till. Vi utvecklar sedan tillsammans med våra kunder effektiva budskap som är anpassade till varje specifik målgrupp. Fokus här ligger på att adressera deras specifika behov och utmaningar. Avslutningsvis sätter vi en strategi för hur vi ska använda de optimala kanalerna för att nå dessa beslutsfattare, såsom e-post, LinkedIn, telefonsamtal eller andra relevanta plattformar.

2. Uppsökande kampanj

Vi startar en uppsökande kampanj genom de önskvärda kanalerna för att kontakta de identifierade beslutsfattarna med de anpassade budskapen. Här arbetar vi efter en intresseväckande approach för att fånga deras uppmärksamhet och starta en dialog. Detta innefattar en gedigen A/B-testning för att undersöka utfallet med olika budskap och metoder. Genom detta kan vi optimera utefter vilken approach som fungerar bäst. Uppföljning: Följ upp initiala kontakter för att hålla dialogen igång och skapa förtroende. Använd flera kontaktpunkter för att öka sannolikheten att få svar.

3. Förfrågningsunderlag och offert

När en tillräcklig nivå av intresse har arbetats fram tar vi tillsammans med prospektet fram en detaljerat RFP (Request for Proposal). Detta dokument bör beskriva deras krav och prioriteringar samt ge all nödvändig information för att ni ska kunna ta fram en skarp offert. Efter detta analyserar vi tillsammans med vår kund de krav som presenteras i RFP. Genom detta kan vi säkerställa att vår kund har en fullständig förståelse för prospektets behov och förväntningar. Utifrån den RFP vi tar fram kan våra kunder ta fram en detaljerad lösningsbeskrivning och implementeringsplan och utforma en skarp offert som tydligt beskriver hur de kan möta det som efterfrågas. Det sista steget i processen är att våra kunder presenterar den färdiga offerten för prospektet och säkerställer att alla deras frågor och funderingar besvaras. Detta tillfälle används ofta för att ytterligare förstärka våra kunders position som en pålitlig och kompetent leverantör.
Background image
Overlay image

Let’s find right together

Vi börjar alltid med ett personligt möte för att förstå era behov och mål. Boka ett möte idag! Vill du höra mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig att bli bättre digitalt? Lämna dina uppgifter och låt oss tillsammans driva in nya affärer för ditt företag!

    Genom att klicka ”Skicka meddelande” godkänner du vår integritetspolicy
    Overlay image
    Eller nå oss via:
    Email icon Malmskillnadsgatan 45, 111 38 Stockholm