Blipp

Kund
Vårt jobb
Blipp, en pionjär inom företagsleasing, sökte efter sätt att effektivisera sin kundanskaffning och nå ut till beslutsfattare som var svåra att engagera genom traditionella säljkanaler. Vår skräddarsydda e-poststrategi kombinerad med avancerad analys och målgruppssegmentering hjälpte dem att bryta igenom branschens traditionella barriärer.
quote icon
”Vi fick möjligheten att testa Webshark under fem möten och fick hjälpa tre kunder direkt med leasing som vi la om och fick ner månadskostnaden på. Därefter började vi samarbeta med dem på riktigt och de har varit riktigt bra resurs för oss. De levererar kvalitativa leads, har en tight och tydlig återkoppling och kan nog vår produkt nästan lika bra som oss på Blipp idag. När något mot förmodan missats eller att vårt lead någon enstaka gång inte håller den kvalitén som utlovats så är det alltid en kort väg att vandra för att hitta en lösning.”
Ludwig Pettersson
Försäljningschef på Blipp

Utmaningar med uppdraget

Stor och diversifierad målgrupp: Att nå ut till en bred målgrupp inom olika branscher med ett specifikt antal bilar i sitt stall och med varierande behov av leasinglösningar. Traditionellt sätt att hantera finansiering: Många företag förlitar sig på långvariga bankrelationer för sina leasingbehov, vilket kräver en övertygande argumentation för att överväga alternativa lösningar. Komplex produktförståelse: Att förmedla de finansiella och operationella fördelarna med Blipps leasingalternativ på ett klart och övertygande sätt.
Budskap och A/B-testning
Tillsammans med Blipp har vi tagit fram budskap och strategier som riktar sig till olika personlighetstyper hos beslutsfattare inom relevanta företag. Vi har också genomfört omfattande A/B-testning för att identifiera vilka budskap som ger bäst konverteringsresultat i branschen.
En långsiktigt lönsam strategi
Vår process använde smart teknik för att analysera och förstå mottagarnas preferenser och tidigare interaktioner, vilket möjliggjorde en hög grad av personalisering i varje kommunikation. Detta strategiska tillvägagångssätt ökade responsraten betydligt och hjälpte Blipp att sticka ut i en traditionellt konservativ marknad. Mötena var väl förberedda och fokuserade på att direkt adressera de specifika ekonomiska och operationella fördelarna med Blipps tjänster, vilket resulterade i ökad förståelse och intresse från potentiella kunder. Detta förbättrade konverteringsfrekvensen och stärkte Blipps position på marknaden.
Background image
Overlay image
u003ch2u003eu003cbu003eLet’s find right togetheru003c/bu003eu003c/h2u003e
Vi börjar alltid med ett personligt möte för att förstå era behov och mål. Boka ett möte idag! nnVill du höra mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig att bli bättre digitalt? Lämna dina uppgifter och låt oss tillsammans driva in nya affärer för ditt företag!n

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Overlay image
Eller nå oss via:
Email icon Adress – Wallingatan 18, 111 24 Stockholm