Ingram Micro

Kund
Vårt jobb
Ingram Micro, en global distributör av IT-produkter och tjänster, behövde effektivisera sitt sätt att nå ut till och engagera nya potentiella företagskunder. Ingram Micro är ett av världens största teknikföretag med förmågan att nå nästan 90% av världens befolkning med tekniska lösningar. Vi implementerade en skräddarsydd och semi-automatiserad strategi genom vårt koncept Performance Marketing. Syftet var att boka in kvalitativa säljmöten med rätt beslutsfattare på rätt bolag som Ingram Micro vill sälja till. Genom avancerad teknik optimerade vi vår targeting samt nådde beslutsfattarna via email med en personifieringen av uppföljningsarbetet för att få maximalt resultat.
quote icon
”En partner som levererar resultat över förväntan. Vi har fått skräddarsydda lösningar för vår målgrupp för bästa synlighet och resultat. Professionella, engagerade, pålitliga och trevliga att arbeta med.”
Linda Lerner
Sr. Vendor Marketing Manager Sweden på Ingram Micro

Utmaningar med uppdraget

Ingram Micro är verksamt inom IT-distribution, en bransch som traditionellt är konservativ och ofta skeptisk till att implementera nya digitala säljstrategier just av den anledningen att målgruppen är relativt konservativ. Företaget erbjuder en rad tekniskt avancerade lösningar, vilket innebär att Webshark måste kommunicera något komplex rent teknisk på ett sätt som är tydligt och konkret men som även tillräckligt framhäver Ingram Micros unika fördelar jämfört med konkurrenterna. Den intensiva konkurrensen på marknaden utgör ytterligare en utmaning, eftersom många aktörer konkurrerar om uppmärksamheten från samma beslutsfattare. Utöver detta arbetar Ingram Micro med intensiva kampanjer som ofta innefattar tydliga deadlines, vilket kräver tydliga resultat från start med fokus och ställer krav på en agil strategi och med snabba försäljningscyklar. En annan stor utmaning är svårigheten att identifiera och få tag på de rätta beslutsfattarna, såsom VD:ar och IT-chefer, som ofta är extremt upptagna och svåra att nå genom traditionella kommunikationskanaler. Dels för att många försöker nå dessa beslutsfattare men även pga att de är mycket upptagna.
Uppsökande kampanjer
Genom en effektiv email strategi kunde vi nå ut till relevant beslutsfattare på rätt IT-bolag och höra om det fanns ett genuint intresse hos dessa bolag för Ingram Micros erbjudande. Genom att driva dialogen framåt per email säkerställdes det att även de som är upptagna och inte har tid för tillfället följs upp övertid. Detta resulterade i sin tur i nya bokningar som ledde till nya affärsmöjligheter för Ingram Micro. Genom att tagga upp olika typer av svar, A/B testa och personifiera kampanjen efter målgruppen så kunde kampanjen genomföras med goda resultat och med en bra avkastning.
Möten med relevanta beslutsfattare:
De planerade mötena genomfördes av försäljningsansvarig på Ingram Micro. Möten inleddes för att direkt adressera de potentiella kundernas behov och utmaningar, vilket i sin tur gav en djupare förståelse för bolagens situation och skapade en starkare relationer. Genom kvalitativa säljmöten på ett strategiska tillvägagångssätt hjälpte vi Ingram Micro att framgångsrikt omvandla initiala samtal till lönsamma avtal.
Background image
Overlay image

Let’s find right together

Vi börjar alltid med ett personligt möte för att förstå era behov och mål. Boka ett möte idag! Vill du höra mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig att bli bättre digitalt? Lämna dina uppgifter och låt oss tillsammans driva in nya affärer för ditt företag!

    Genom att klicka ”Skicka meddelande” godkänner du vår integritetspolicy
    Overlay image
    Eller nå oss via:
    Email icon Adress – Wallingatan 18, 111 24 Stockholm