OIM Sweden

Kund
Vårt jobb
OIM Sweden, en ledande aktör inom produktutveckling, sökte efter effektiva sätt att nå ut till beslutsfattare inom relevanta företag och förbättra sin marknadsföring. Deras mål var att öka kundanskaffningen och synligheten genom vårt koncept Performance Marketing för B2B.
quote icon
Webshark var ganska kaxiga vid avtalsdiskussionerna med att de skulle kunna leverera riktigt bra leads genom att hjälpa oss med vår B2B-strategi och de har fullkomligt överträffat mina förväntningar. De är professionella, snabba, proaktiva och väldigt tillmötesgående och har levererat så många kvalitativa introduktioner att vi bitvis har haft svårt att hinna med att ta hand om alla. Jag har haft väldigt många leverantörer som försökt göra samma resultat som Webshark men de är inte ens i närheten. Detta är en leverantör som håller vad de lovar och de har gjort stor skillnad för OIM Sweden. Det vi har lagt ut i kostnader har betalt tillbaka sig i form av nya kunder till oss, precis som en marknadsavdelning vill jobba!
Sofie Magnoy
Marketing Manager på OIM Sweden

Utmaningar med uppdraget

Att nå rätt beslutsfattare: För OIM Sweden var en av de största utmaningarna att identifiera och nå beslutsfattare inom företag som kunde vara intresserade av deras innovativa produktutvecklingslösningar. Många företag har komplexa strukturer och det kan vara svårt att hitta rätt kontaktperson. Komplex affär och långa köpcyklar: Produktutveckling innebär ofta långa och komplexa köpcyklar, vilket kräver uthållighet och noggrannhet i kommunikationsstrategin. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp potentiella kunder och hålla dem engagerade genom hela köpcykeln. Traditionell bransch: OIM Sweden verkar inom en traditionell bransch där många företag förlitar sig på långvariga relationer och beprövade metoder. Att introducera nya digitala marknadsföringsstrategier och övertyga konservativa beslutsfattare att prova nya tillvägagångssätt var en betydande utmaning.
Uppsökande kampanj
Genom en skräddarsydd performance marketing-strategi kunde vi nå ut till relevanta beslutsfattare på företag som var intresserade av OIM Swedens tjänster. Vi använde avancerad målgruppssegmentering och datadrivna insikter för att skapa effektiva och målinriktade kampanjer. A/B-testning spelade en avgörande roll för att optimera budskapen och maximera konverteringsgraden. Genom att testa olika versioner av våra annonser och e-postmeddelanden kunde vi identifiera de mest effektiva metoderna för att engagera målgruppen.
En långsiktigt lönsam strategi
Vår process använde smart teknik för att analysera och förstå mottagarnas preferenser och tidigare interaktioner, vilket möjliggjorde en hög grad av personalisering i varje kommunikation. Detta strategiska tillvägagångssätt ökade responsraten betydligt och hjälpte OIM Sweden att sticka ut i en traditionellt konservativ marknad. Mötena var väl förberedda och fokuserade på att direkt adressera de specifika ekonomiska och operationella fördelarna med OIM Swedens tjänster, vilket resulterade i ökad förståelse och intresse från potentiella kunder. Detta förbättrade konverteringsfrekvensen och stärkte OIM Swedens position på marknaden.
Background image
Overlay image
u003ch2u003eu003cbu003eLet’s find right togetheru003c/bu003eu003c/h2u003e
Vi börjar alltid med ett personligt möte för att förstå era behov och mål. Boka ett möte idag! nnVill du höra mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig att bli bättre digitalt? Lämna dina uppgifter och låt oss tillsammans driva in nya affärer för ditt företag!n

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Overlay image
Eller nå oss via:
Email icon Adress – Wallingatan 18, 111 24 Stockholm