Digital sales that DRIVE results

Point icon Kvalificerade säljmöten med relevanta beslutsfattare.
Point icon 100% prestationsbaserat för B2B-bolag.
Point icon Strengthen your position in the market and grow apart from the competition.

Services we provide

Oavsett om du är ett nystartat företag som vill komma igång med försäljningen eller om du redan driver ett säljteam men vill förbättra era resultat, så finns vi här för att hjälpa dig. Vi förstår vikten av att ha en holistisk approach, där varje pusselbit i er strategi ska samverka för att skapa framgångsrik försäljning.
Pay Per Meeting
If you are tired of working based on hope and only want to pay for the results you get, this solution is for you. Reach your exact target audience with a guarantee-based model.
Read more
Pay Per Request
Place ads in the search engines' paid results listings that provide quick and directly measurable results by exposing your business to an actively searching audience.
Read more

Our process

1
1

Målgrupp och targeting

På ett introduktionsmöte får vi lära känna varandra och höra mer om ert behov. Baserat på titel, bransch, storlek på bolag och geografisk placering kan vi på ett effektivt sätt kartlägga intressanta beslutsfattare som ni vill komma i kontakt med. Genom smarta system identifierar vi beslutsfattarna och får fram kontaktuppgifter så att nästa steg i processen kan påbörjas.
2
2

Uppsökande kampanjer

Nu är arbetet igång och ni kan luta er tillbaka. Oavsett vilken bransch ni jobbar inom eller vilka beslutsfattare som ni vill nå är den gemensamma nämnaren att ni inte ska behöva lägga tid på arbetet. Efter kartläggningen hör vi av oss till relevanta beslutsfattare och påbörjar dialog genom en intresseväckande inledning. Vi följer upp och ser till att ni är topp of mind.
3
3

Introduktion med beslutsfattare

När det väl är aktuellt att prata mer med er och när vi har säkerställt att det finns ett intresse av att prata mer om ett potentiellt affärsupplägg så bokar vi in det direkt i er kalender. Här får ni möjligheten att på ett introduktionsmöte presentera ert erbjudande för en relevant beslutsfattare som jobbar på ett företag som ni vill sälja till.

Testimonials

Läs mer om vad några av våra kunder tycker om att samarbeta med Webshark!

Case Studies

We have helped many exciting companies grow their digital business. Please read more about some examples below.
Background image
Overlay image

Let's find right together

We always start with a personal meeting to understand your needs and goals. Book an appointment today! Do you want to hear more about our solutions and how we can help you become better digitally? Leave your details and let's bring in new business for your company together!

    By clicking "Send message" you agree to our privacy policy
    Overlay image
    Or reach us via:
    Email icon Malmskillnadsgatan 45, 111 38 Stockholm